Lodner

Links

KvK Lodner B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85908525. Voorheen was het een eenmanszaak onder KvK-nummer 27327647. Door hier te klikken kom je op de KvK-site terecht en worden de gegevens van Lodner BV getoond.
Lodner Bij het vinden van een geschikte naam, speelt de realiteit een belangrijke rol: komt de naam al ergens voor en wat hoort dan bij die naam.
Ook Lodner komt voor en is een mooie berg in het Italiaanse Zuid-Tirol. Wil je meer weten, ga dan naar de beschrijving in Wikipedia.
IPMA NederlandIPMA Certificering NL René van Leeuwen is gecertificeerd als senior project manager. Internationaal is dit erkend met het certificaat IPMA level B  (NL.B.2008.0001 en NL.C.2005.463). IPMA staat voor International Project Management Association. In Nederland wordt het IPMA-certificeringstraject verricht door IPMA Certificering Nederland. Voor meer informatie over IPMA, klik hier. Voor meer informatie over IPMA Certficering, klik hier.
Synergize In elk project zijn meerdere disciplines van grote invloed. Goede samenwerking met andere bedrijven is essentieel om voor een klant een optimale oplossing te bereiken.
Lodner werkt hierbij nauw samen met Synergize, een netwerkorganisatie, die gespecialiseerd is in het verbinden van de juiste kennis aan uw (kennis)organisatie.
FourICT Four ICT the Networkcompany, een initiatief van vier enthousiaste ZZP'ers met als motto "mensen maken het verschil". Met een steeds groter wordend team van zelfstandige professionals proberen ze leuke, boeiende en innovatieve projecten te doen en/of brengen ze mensen in contact met aansprekende organisaties. Hun drijfveer is niet het geld maar de passie voor het vakgebied ICT (binnen Telecom, Politie en Overheid) en de samenwerking met specialisten op het gebied van het Microsoft platform, Open Source (plone/python), Projectmanagement en Procurement.
Administratiekantoor van Diepen De administratie van Lodner wordt uitgevoerd door Administratiekantoor Van Diepen, een jong bedrijf met fantastische service en persoonlijke benadering.
Een echte aanrader!
Schrap Oplossend vermogen in het medialandschap. Schrap treedt op als interMEDIAir tussen techniek en vormgeving, kunst en techniek, proces en product, probleemstelling en oplossing en computer en gebruiker.

end