Lodner

Ervaring

Periode:

2020 - heden

 

Rol:

Senior projectmanager

 

Opdrachtgever:

Nationale Politie

 

Projecten:

 • Diverse projecten.
Logo Politie

Periode:

2018 - 2019

 

Rol:

Projectmanager

 

Opdrachtgever:

Hogeschool Utrecht

 

Projecten:

 • Verbeteren van proces en implementeren van applicatie voor inschrijving van studenten, inclusief conversie van archiefdocumenten.
 • Verbeteren van proces en implementeren van applicatie voor het afhandelen van beroepszaken en verzoeken aan de examencommissies, inclusief conversie van archiefdocumenten
 • Onderzoeken verbeteringsmogelijkheden van afhandeling van de klachtenketen voor studenten, medewerkers en externe belanghebbenden.
 • Verbeteren van proces en implementeren van applicatie voor beheer van de facilitaire kaart en aansturing van de doelsystemen voor o.a. toegangscontrole, parkeren, kluisjes, catering, printservices en uitleenmuur.

Hogeschool Utrecht 

Periode:

2016 - 2017

 

Rol:

Projectmanager

 

Opdrachtgever:

Spir-it, het ict-bedrijf voor de Rechtspraak

 

Projecten:

 • Implementeren van de ICT-infrastructuur voor de Nieuwe Werkplek. Een belangrijke stap daarin is het invoeren van de beheeromgeving voor de werkplek/gebruikersinstellingen.
Logo Rechtspraak

Periode:

2013 - 2016

 

Rol:

Projectmanager

 

Opdrachtgever:

Gemeente Purmerend

 

Projecten:

 • Verzorgen dat alle ICT-aspecten van Burgerzaken van de gemeente Beemster goed zijn overgenomen door gemeente Purmerend.
 • Diverse ICT-projecten voor uitbreiding en aanpassing van de technische infrastructuur, zoals migratie Office, bouw serverruimte.
 • Implementeren van de ICT-infrastructuur voor Het Nieuwe Werken: servers, werkplekconcept, uitrol devices en saneren software.
 • Implementeren van de ICT-aanpassingen wegens invoering WMO 2015 en Jeugdwet.
 • Aanbesteden HW, SW en ICT-diensten.

Periode:

2013

 

Rol:

Interim Programma manager

 

Opdrachtgever:

CITO

 

Projecten:

 • Ontwikkelen Questify-productset als toetsplatform voor CITO en inrichten organisatie voor vermarkting van Questify als product en bijbehorende dienstverlening. Questify is het nieuwe platform voor het ontwikkelen, afnemen en beheren van competentie-toetsen en assessments.

Periode:

2012

 

Rol:

Programma manager

 

Opdrachtgever:

T-Systems

 

Programma’s:

 • Verbeteren van uitvoering van Hosting-opdrachten voor Shell en implementeren van veranderingen door contractverlenging.
 • Implementeren van verbeteringen in de levering van producten en diensten aan Shell wereldwijd in samenhang met andere leveranciers van Shell.

Periode:

2009-2012

 

Rol:

Project manager, consultant

 

Opdrachtgever:

Gemeente Purmerend

 

Projecten:

 • Project manager:
  Invoeren van digitale verwerking inkomende facturen, workflow voor controle tot en met betaling. Tevens contractmanagement en de verplichtingen-administratie.
 • Project manager:
  Implementeren van de plicht om BAG-gegevens gemeentebreed te gebruiken, zoals in GBA en WOZ. Hiervoor worden processen en werk-instructies herzien, ICT-systemen aangepast en medewerkers geïnformeerd.
  Tevens samenwerking voor BAG ingeregeld van Purmerend met de gemeenten Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zeevang.
 • Project manager:
  Ontwikkelen van Management Informatie Systeem met dashboard en rapportages vanuit Cognos. Tevens migratie van oude MIS-software naar Cognos, opleiding beheerders en gebruikers.
 • Project manager:
  Implementeren van het systeem voor afgifte en handhaving van gemeentelijke vergunningen WABO. Training aan gebruikers en integratie met het digitale gemeenteloket (e-government), financieel systeem, geografisch systeem en het document management systeem eDocs/Hummingbird. Gegegevensconversie uit diverse systemen, o.a. van Centric
 • Project manager:
  Optimaliseren van het applicatiegebruik en het beheer binnen de gemeente. Completeren contractdocumentatie.
 • Consultant:
  Invoeren en professionaliseren van het project management proces, hulpmiddelen en het begeleiden van medewerkers.

Periode:

2011

 

Rol:

Project manager

 

Opdrachtgever:

Gemeente Veghel

 

Projecten:

 • Implementeren van het zaaksysteem van Centric: Key2Klantcontact, bestaande uit softwareontwikkeling, conversie DocMan-gegevens en begeleiding medewerkers. Crisismanagement.

Periode:

2008-2009

 

Rol:

Project manager; Lijnmanager en Business Consultant

 

Opdrachtgever:

CrossData

 

Projecten:

 • Projectmanager en Lijnmanager:
  Ontwikkelen van professionele bedrijfs- en projectstructuur voor Nederlandse markt en wereldwijde uitrol. Dit jonge bedrijf moest de omzetting van pionier naar professionele organisatie ondergaan. Werkzaamheden omvatten dan ook alle bedrijfsprocessen: inkoop, verkoop, service, projecten, administratie. Ook de internationale organisatie moest opgezet worden. Managementrapportages en dashboards ontwikkeld.

 

 • Projectmanager en business consultant:
  De migratie van ICT-infrastructuur voor zorginstelling Laurens. Netwerken (ca. 40 locaties) en telefonie (3000+ aansluitingen) waren onderdeel van de migratie. Samenwerking met de zorgregio''s en de ICT-leveranciers waren belangrijke aandachtspunten.

Periode:

2004-2008

 

Rol:

Project manager en Business Consultant

 

Opdrachtgever:

RDW

 

Projecten:

 • Projectmanager:
  Digitaliseren informatievoorziening van voertuigfabrikanten en APK-garagehouders. Diverse applicaties zijn ontwikkeld voor digitaliseren van informatiestromen van relaties naar RDW. Voorbeelden zijn APK-keuringen, Bedrijfsvoertuiggegevens voor keuring en kenteken. Naast de RDW-resultaten werden altijd ook de externe gebruikers begeleid inzake gebruik, documentatie en implementatie.
 • Projectmanager en business consultant:
  Systemen voor Ontheffingsverlening voor Exceptioneel Transport, inclusief grafische systemen voor routebepaling. RDW geeft vergunningen af voor alle speciale transporten over de Nederlandse wegen namens alle betrokken overheden. Hiervoor is een totaal nieuw systeem ontwikkeld. Dit systeem moest bijgesteld worden voor speciale wetten, integratie met internet, samenwerking met overheden en voorbereid worden op (technologische) ontwikkelingen in transportsector en overheid. Het project bevatte ook de zeer complexe conversie van geografische gegevens, begeleiding van pilot-gebruikers, opzetten rapportages en evaluatie van de websites.
 • Projectmanager:
  Onderzoek kennismanagement, document management systeem voor voertuigdocumentatie, bedrijfs-/keuringsrapportages en werkinstructies. Binnen BU Voertuigtechniek is veel documentatie aanwezig: wet en regelgeving, procedures en werkinstructies, individuele besluiten en uitzonderingssituaties. Het project heeft het onderzoek verricht naar de wensen/eisen voor kennismanagement (dus informatie EN kennis) in combinatie met een DMS en opleidingen/trainingen/certificeringen.
 • Projectmanager:
  Uitrol PDA voor buitendienstmedewerkers. Aangesloten op een planningsysteem worden de medewerkers naar APK-steekproeven gestuurd, waarbij zij actuele documentatie gebruiken. Het project verzorgde de ontwikkeling van PDA en applicaties, de conversie van informatie, de aanpassing van bedrijfsprocessen voor planning en rapportage, opleiding en instructie van alle 400 medewerkers.

Periode:

2002-2004

 

Rol:

Lijnmanager

 

Opdrachtgever:

TriOpSys

 

Projecten:

 • Aansturing van de werkzaamheden van alle interne opdrachten, zoals werkzaamheden inzake nieuwe ICT-producten en diensten, onderhoud en aanpassingen van bestaande ICT-producten en diensten, ondersteuning klanten en verkoopondersteuning. Een belangrijk intern project is de ontwikkeling van een softwarepakket voor serviceverlening door een buitendienst: de combinatie van klantspecifieke ontwikkelingen en productuitbreidingen waren de basis voor releasemanagement.
 • Resourceallocatie: alle medewerkers van het bedrijf dienen optimaal ingezet te zijn bij klanten of op interne opdrachten.
 • Opdracht- en relatiemanagement in samenwerking met verkoopafdeling: samen met de verkopers wordt de (potentiële) vraag bij klanten afgezet tegen de mogelijkheden.
 • Rapportage aan management en participatie in managementoverleg ten aanzien van de interne productie.

Periode:

2001-2002

 

Rol:

Project manager

 

Projecten:

 • ANWB - Migratie van alle 3000+ werkplekken naar nieuwe uniforme HW en OS, inclusief sanering van honderden applicaties. Het project betrof ook de opleiding van alle medewerkers en herziening van de helpdeskprocessen. In dezelfde tijd liep ook het Euro-project. De bedrijfsvoering van ANWB kent zeer verschillende aspecten, zoals 24-uurs hulpverlening, detailhandel, verzekeringen en informatieverstrekking. Bijzondere aspecten: Euro, winkels/POS, alarmcentrales.

 

 • Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht - Migratie van alle werkplekken naar nieuwe uniforme HW en OS, inclusief sanering HW en applicaties. De gehele Luchtmacht werd voorzien van een nieuwe infrastructuur, die tevens rekening gehouden moest worden met andere netwerken van NATO en Defensie. Herziening van de servicedesk-processen en vernieuwing van defensie-specifieke applicaties behoorden ook tot de verantwoordelijkheden. Bijzondere aspecten: commandostructuur, 11 september crisis.

Periode:

2000-2001

 

Rol:

Project manager

 

Projecten:

 • ICL - Inrichten 24-uurs beheercentrum voor externe IT-omgevingen. Bijzondere aspecten: verbouwing, 24-uurs dienst, strategische product.

 

 • Kleinere opdrachten voor KBB (uitrol POS-product), KLM (voorbereiden outsourcing Servicedesk), KPN (voorbereiden migratie werkplekken), Westerscheldetunnel (inrichten systeembeheer tunnelbouworganisaties)

Periode:

1997-2000

 

Rol:

Project manager, Lijnmanager

 

Projecten/

werkzaamheden:

 • Landsbond Christelijke Mutualiteiten (België) - Projectmanagement van 2 grote migratietrajecten voor integratie van alle 31 regionale ziekenfondsen. Eerste project betrof implementatie van WAN voor alle locaties i.s.m. met externe partijen, zoals Unisys. Tweede project betrof de integratie/sanering van verschillende applicatie i.c.m. uniformering van werkplekken en werkprocessen. Samenwerking met Unisys, Wang global en vele applicatieleveranciers. Bijzonderheden: taalstrijd en cultuurverschillen, machtsaspecten wegens organisatie-integratie.

 

 • ANP - Projectmanagement voor ontwikkelen en overdracht software voor samenstellen van radionieuwsberichten. Bijzonderheden: tijdskritisch proces, real-time, omroepbelangen.

 

 • Cadans (nu UWV): Lijnmanagement aan afdeling voor ICT-architectuurdefinitie. Dit team bereidde de werkplekuniformiteit voor, adviseerde over ICT-onderdelen en was eigenaar van de applicatie en technische infrastructuur. Bijzonderheden: vernieuwing, samenwerking overheden (CWI, GAK).

 

 • Fortis: Projectmanagement en consultant voor ontwikkeling infrastructuur voor holding en alle werkmaatschappijen. De projecten betroffen o.a. de opzet van een Fortis-brede account- en mailstructuur, WAN, infrastructuur voor Holding-administratie, datawarehousing. Bijzonderheden: organisatietransformatie, internationale strategie.

 

 • ABN AMRO: Projectmanagement voor ontwikkeling van ICT-architectuur software. Alle wereldwijde architectuurteams zouden de regionale architecturen hierin gaan registreren en vanuit holding zou dan beleid ontwikkeld en gecontroleerd kunnen worden.

Periode:

1984 - 1997

 

Rol:

Projectmanager, consultant, ontwikkelaar

 

Projecten:

Onderstaand staan enkele interessante projecten of activiteiten benoemd:

 

Werkzaamheden:

 • Philips Semiconductor: Projectmanagement voor innovatieve nieuwe "onbemande" fabriek. Internationaal project waarin het gehele Shop Floor Control system ontwikkeld en geïmplementeerd werd. René leidde hierin de deelprojecten voor opleiding van Philips-medewerkers, het onderhoud en beheer van de Semiconductor-apparatuur en de Logistieke analyse van het productieproces.

 

 • Mobil Oil: Projectmanagement voor olieopslag en overslag. Dit Amerikaanse project omvatte i.s.m. meerdere externe partijen het reorganiseren van alle logistieke handelingen voor de locatie Amsterdam. René heeft de eindverantwoordelijkheid gehad voor deze vestiging in opdracht van Digital USA als deel van het wereldwijde Mobil-programma.

 

 • Shell: projectmanager bij internationaal accountteam. Als lid van het global accountteam zijn er diverse projectoffertes opgesteld. Dit betrof altijd samenwerking met meerdere Digital-vestigingen en externe organisaties. Offertes voor o.a. Shell NL, UK, Nigeria en Australië.

 

 • Consultancy activiteiten van diverse aard:
  • analyseren en oplossen automatiseringsvraagstuk (Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. De automatisering was volledig vastgelopen.
  • analyseren en adviseren inzake rechtszaak van administratiekantoor vs. ICT-leverancier.
  • begeleiden klanten bij implementatie van administratieve systemen
  • contractmanagement

 

 • Raad voor de Kinderbescherming: projectmanagement voor ontwikkeling administratief systeem, gevolgd door invoering in Rotterdam. Verdere uitrol werd verricht door collega-projectleiders.

 

 • Grafische BedrijfsFondsen: Functioneel Ontwerp voor pensioensysteem. Het betrof een volledige herziening van alle administratieve processen voor registratie, premieberekening en inning, uitbetaling tot en met aansluiting op de investeringssystemen.

 

 • Groothandel: ontwikkelen administratiepakket van Rekencentrum voor Nederlandse Groothandel (RNG) en uitrollen op diverse hardware-platformen voor diverse groothandelaren. Tevens ontwikkeld aan de gehele administratie van groothandel in staal (Dikema & Chabot)
 

Werkgevers:

Lodner (2008 - heden)
RDW (2004 - 2008)
TriOpSys (2001 - 2004)
Byton (1997 – 2001)
Digital Equipment (1991 - 1997)
KPMG Management consultants (1987 - 1991)
Softwareontwikkelingshuizen (1984 - 1987)


end